In mijn column van augustus schreef ik over vitaliteit als\neen product van jouw doen, denken, voelen en willen. Jouw ‘doen’ staat daarbij\nvoor je fysieke energie, ‘voelen’ voor je emotionele energie, ‘vinden’ voor je denkkracht en doorzettingsvermogen en ‘willen’ voor je spirituele energie en je zelfreflectie. Als je op alle vier de onderdelen eenzelfde energiestroom\ncreëert, dan is de kans groter dat je in flow komt, de geestestoestand waarin we geluk ervaren omdat we positief en intensief met iets bezig zijn. Je bevindt je dan in ‘ideale prestatie omstandigheden’. Dit noemen we ook wel persoonlijk leiderschap. Kijk ter illustratie eens naar een topsporter. Je ziet daar goede voorbeelden van\npersoonlijk leiderschap.

Op fysiek niveau heeft een topsporter genoeg uithoudingsvermogen om zijn taak te volbrengen, en weet hij of zij essentiële\nrustmomenten in te bouwen.

De emoties van een topsporter zijn in bedwang, en worden aangewend om het gestelde doel te bereiken. Zo is in ons dagelijkse leven een emotie als woede, stress of verdriet vaak een beperkende factor, maar een\ntopsporter weet deze emoties om te zetten naar ondersteunende factoren.

Op mentaal vlak zie je bij een topsporter extreme focus en doorzettingsvermogen. Er is niets dat afleidt van het doel; de wedstrijd winnen. Vooral hiervan kunnen wij in ons dagelijks leven veel leren. Door onze moderne manier van leven is (langdurige) aandacht en gerichtheid schaars geworden. Kan je je voorstellen dat Roger Federer tussen de rally’s door zijn\nWhatsApp checkt? Onmogelijk. Maar wij doen dat de hele dag door. Wij laten ons veelvuldig afleiden van onze taak en ons doel (als we al weten wat dat is) door een gebrek aan aandacht.

Tot slot de spirituele energie. Het doel van een topsporter\nis het winnen van de wedstrijd. Dit is een belangrijk kenmerk van persoonlijk\nleiderschap: heel duidelijk weten wat je wil, uitgedrukt in een jouwzelf\noverstijgend (positief geformuleerd) doel. Wanneer je duidelijk weet te\nbenoemen wat je wil en daar dagelijks naar leeft, dan zal je zien dat je minder\nvatbaar bent voor impulsen van buitenaf. Dit zal je (spirituele) energie opleveren.

Van volger naar\npersoonlijk leider

Veel mensen beter weten te benoemen wat ze niet willen, dan\nwat ze wel willen. Weten wat je niet wil is niet effectief en gaat je nauwelijks helpen. Als een toptennisser focust op ‘ik wil de bal vooral niet in het net slaan’, dan zullen de meeste ballen in het net belanden. Wanneer je geen helder doel voor ogen hebt dan is de kans groot dat je reactief gedrag vertoont. Je stelt je afhankelijk op van je omgeving en je laat je leiden door impulsen van buitenaf. Als jij bijvoorbeeld je dagindeling laat bepalen door e-mails, appjes, vragen en verzoeken van anderen, in plaats van zelf een duidelijke dagindeling voor ogen te hebben, dan laat je je leiden door je omgeving en niet door jouw eigen doelen. Dit kost je heel veel energie.

Doe deze test maar eens: Observeer jezelf gedurende een week op het moment dat je ’s ochtend opstaat. Wat is het eerste dat door je hoofd schiet? Is dat je dagelijkse to-do lijst, of is dat iets anders? Bepaal jij zelf je dagindeling, of laat jij je dag regisseren door anderen, door bijvoorbeeld direct je telefoon te pakken en je mails te bekijken?

Hoe bereik je dat je je niet langer afhankelijk opstelt van jouw omgeving, maar dat je persoonlijk leiderschap toont? Met andere woorden: hoe word je vitaler?

Waar het allemaal mee begint is met jouw spirituele energie: weten wat je wil. In mijn volgende column ga ik dieper in op het stellen van doelen, waarmee je erachter kan komen wat je echt wil en hoe je dat kan nastreven